- Διαφήμιση -

Ξανά «μύλος» με το Μετρό – Γιατί δεν ξεκινούν τα δρομολόγια παρά την αναστολή της απεργίας

Παρά την ανα­στο­λή της σημε­ρι­νής απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης των εργα­ζο­μέ­νων της ΣΤΑΣΥ, ύστε­ρα από δικα­στι­κή από­φα­ση, η Αθή­να θα μεί­νει χωρίς Μέσα στα­θε­ρής τρο­χιάς έως τη λήξη της απο­ψι­νής βάρδιας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων