- Διαφήμιση -

Βουλή: Επεισόδιο με βουλευτές της Χρυσής Αυγής – video

"Χαμός" με βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Προσπάθησαν να εισβάλουν στο γραφείο του Νίκου Βούτση. Εκείνη την ώρα υποδεχόταν τον Νικόλα Ντιμιτρόφ.

Βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής προ­σπά­θη­σαν να «μπου­κά­ρουν» στο γρα­φείο του Νίκου Βού­τση στην Βου­λή το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής (15.03.2019), επει­δή υπο­δέ­χτη­κε τον Νικό­λα Ντιμιτρόφ.

Συγκε­κρι­μέ­να, μόλις τελεί­ω­σαν οι καθιε­ρω­μέ­νες δηλώ­σεις του Προ­έ­δρου της Βου­λής και του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της γεί­το­νος και ενώ είχαν απο­χω­ρή­σει οι δημο­σιο­γρά­φοι και οι κάμε­ρες, ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής Ηλί­ας Κασι­διά­ρης πήγε έξω από το γρα­φείο και άρχι­σε να δια­μαρ­τύ­ρε­ται για την επί­σκε­ψη του Ντιμιτρόφ.

Η είσο­δος του βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής απο­φεύ­χθη­κε από την παρέμ­βα­ση της Φρου­ράς, ενώ ο βου­λευ­τής με το κινη­τό κατέ­γρα­φε τα πάντα και τα ανήρ­τη­σε στο προ­σω­πι­κό του κανά­λι στο Youtube από το περιστατικό.

Ο βου­λευ­τής της Χρυ­σής Αυγής φαί­νε­ται να απευ­θύ­νε­ται σε άτο­μα που βρί­σκο­νται έξω από το γρα­φείο και να λέει «εγω θέλω να φωνά­ζω το Μακε­δο­νία ξακου­στή και να ακού­ει ο Σκο­πια­νός, υπάρ­χει πρόβλημα;».

Δεί­τε το βίντεο

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων