- Διαφήμιση -

Βαριές απειλές Καμμένου για Κοτζιά: Προδότης, Πήλιος Γούσης, θα αποκαλύψω τα εγκλήματά του και θα οδηγηθεί σε δεσμά!

Απειλές προς τον Νίκο Κοτζιά, χωρίς να τον κατονομάζει, εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος μέσω Twitter, χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη της Μακεδονίας» και προαναγγέλοντας πως θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις που θα τον οδηγήσουν στη φυλακή.

«Βρή­κε ευκαι­ρία ο προ­δό­της της Μακε­δο­νί­ας, ο Πήλιος Γού­σης που προ­σφέ­ρει συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του Αιγαί­ου, να μου επι­τε­θεί ενώ αναρ­ρώ­νω. Μόλις με τη βοή­θεια του Θεού επα­νέλ­θω θα απο­κα­λύ­ψω σε όλο τον Ελλη­νι­κό λαό τα βαριά του εγκλή­μα­τα που θα τον οδη­γή­σουν στα δεσμά», έγρα­ψε ο πρό­ε­δρος των Ανε­ξαρ­τή­των Ελλήνων.

Η ανάρ­τη­ση του κ. Καμ­μέ­νου έρχε­ται ως απά­ντη­ση στις δηλώ­σεις του Κοτζιά, σε συνέ­ντευ­ξή του στην Real News, που επι­χεί­ρη­σε να απο­δο­μή­σει το αφή­γη­μα του πρώ­ην υπουρ­γού Αμυ­νας πως εξα­πα­τή­θη­κε από τον Αλέ­ξη Τσί­πρα για τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών«Είχε συμ­φω­νή­σει εξαρ­χής να αρχί­σει η δια­πραγ­μά­τευ­ση για το Σκο­πια­νό µε στό­χο να κλεί­σει το θέμα», είπε για τον κ. Καμ­μέ­νο στη συνέ­ντευ­ξή του ο κ. Κοτζιάς.

Ο Πάνος Καμ­μέ­νος, μέσω του tweet του, απο­κά­λυ­ψε, επί­σης, πως αναρ­ρώ­νει αυτό το διά­στη­μα, καθώς σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπε­βλή­θη σε εγχεί­ρη­ση στο στο­μά­χι για πολύποδα.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων