- Διαφήμιση -

Στην Ελευσίνα το απόγευμα ο Μητσοτάκης: Ανακοινώνει μέτρα για νέους, ιδιοκτήτες ακινήτων, δημοσίους υπαλλήλους

Την Ελευ­σί­να θα επι­σκε­φτεί σήμε­ρα το από­γευ­μα ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Ο Πρω­θυ­πουρ­γός στις 18:30 θα συμ­με­τά­σχει σε συζή­τη­ση με πολί­τες με θέμα την οικο­νο­μία, στα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας. Στη συνέ­χεια ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης θα επι­σκε­φτεί την πόλη της Ελευ­σί­νας, όπου θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό σε συγκέ­ντρω­ση πολιτών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων