- Διαφήμιση -

Λάζαρος Λασκαρίδης: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Έπει­τα από πολυ­ή­με­ρη νοση­λεία στη ΜΕΘ του νοσο­κο­μεί­ου «Γ. Γεν­νη­μα­τάς», ο αντι­δή­μαρ­χος Καλ­λι­θέ­ας Λάζα­ρος Λασκα­ρί­δης έχα­σε, τελι­κά τη μάχη για τη ζωή.
Ο αντι­δή­μαρ­χος Καλ­λι­θέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος, στις 27 Απρι­λί­ου τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά έπει­τα από ατύ­χη­μα στη δημο­τι­κή βιβλιο­θή­κη του δήμου. Έπε­σε από την ορο­φή της απο­θή­κης του λεβη­το­στα­σί­ου όταν υπο­χώ­ρη­σαν τα κάγκε­λα και βρέ­θη­κε στο κενό από ύψος 2,90 μέτρων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων