- Διαφήμιση -

Οριστικό: Ο Γιώργος Παπανδρέου υποψήφιος στην Αχαϊα- Μετακομίζει στην Β Αθήνας ο Παπαθεοδώρου

Ο βουλευτής Αχαΐας του Κινήματος Αλλαγής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου «μετακομίζει» στον νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Και αυτό λόγω της καθόδου στην Αχαΐα, του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Νωρί­τε­ρα ο κ. Παπα­θε­ο­δώ­ρου συνα­ντή­θη­κε με την πρό­ε­δρο του ΚΙΝΑΛΦώφη Γεν­νη­μα­τά, η οποία του πρό­τει­νε τη μετα­κί­νη­ση και εκεί­νος την αποδέχθηκε.

Η κ. Γεν­νη­μα­τά, μετά τη συνά­ντη­ση, δήλω­σε ότι με την ισχυ­ρή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή παρου­σία του και με τη συνε­πή αγω­νι­στι­κή στά­ση του, ο κ. Παπα­θε­ο­δώ­ρου θα δυνα­μώ­σει το ψηφο­δέλ­τιο και την κοι­νή προ­σπά­θεια για προ­ο­δευ­τι­κή ανα­τρο­πή των πολι­τι­κών συσχε­τι­σμών στις προ­σε­χείς εκλογές.

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων