- Διαφήμιση -

Xριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σ΄όλη την Αθήνα

... έως την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου σε 52 διαφορετικά σημεία της πόλης.

Μετά τη φαντα­σμα­γο­ρι­κή φωτα­γώ­γη­ση του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου δέντρου στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και τον στο­λι­σμό των δρό­μων και των πλα­τειών με χιλιά­δες λαμπά­κια στο κέντρο και στις γει­το­νιές της πόλης, μια σει­ρά ξεχω­ρι­στών δρά­σε­ων και εκδη­λώ­σε­ων, που έχουν σχε­δια­στεί με προ­τε­ραιό­τη­τα την ασφά­λεια όλων, έρχε­ται να κορυ­φώ­σει το εορ­τα­στι­κό κλί­μα στην πρω­τεύ­ου­σα και να γεμί­σει με χαρά και αισιο­δο­ξία τους Αθηναίους.
Παγο­δρό­μιο στην πλ. Κοτζιά…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων