- Διαφήμιση -

Κόβεται η μισή εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου

Χαμηλά νούμερα τηλεθέασης και Αλ Σιχτίρι μάλλον τέλος

Τα χαμη­λά νού­με­ρα τηλε­θέ­α­σης οδη­γούν στο κόψι­μο της μισής εκπο­μπής του Λάκη Λαζό­που­λου.  Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του OPEN το «Αλ Σιχτί­ρι», το δεύ­τε­ρο μέρος δηλα­δή του προ­γράμ­μα­τος του Λάκη Λαζό­που­λου δεν θα προ­βλη­θεί το βρά­δυ της Τρί­της. Κι αυτό παρά το γεγο­νός πως ήταν η εκπο­μπή ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να προ­βλη­θεί ζωντα­νά, σύμ­φω­να με προ­γε­νέ­στε­ρη ενη­μέ­ρω­ση του καναλιού.

Να σημειω­θεί ότι η τηλε­θέ­α­ση στο τελευ­ταίο «Τσα­ντί­ρι» μετά βίας άγγι­ξε το 10%, ενώ στο δυνα­μι­κό κοι­νό περιο­ρί­στη­κε σε μονο­ψή­φια ποσοστά.

Στη θέση της εκπο­μπής θα προ­βλη­θεί ένα επει­σό­διο της σει­ράς Criminal Minds, που έχει απο­δεί­ξει πως κάνει ικα­νο­ποι­η­τι­κά για το κανά­λι νού­με­ρα τηλεθέασης.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων