Ξεχασμένη στο Νεκροτομείο Αθηνών η σορός της τραγουδίστριας Ρένας Πάντα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών πριν λίγες ημέρες

Στo Νεκρο­το­μείο Αθη­νών βρί­σκε­ται εδώ και μέρες η σορός της τρα­γου­δί­στριας Ρένας Πάντα, που έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 61 ετών την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Espresso», η τρα­γου­δί­στρια παρα­μέ­νει για πέμ­πτη συνε­χή ημέ­ρα στο νεκρο­το­μείο, μέχρι να συγκε­ντρω­θούν τα χρή­μα­τα που χρειά­ζο­νται για να γίνει η κηδεία της.

Το θέμα απο­κά­λυ­ψε ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, ο οποί­ος ήταν ο πρώ­τος που προ­σέ­φε­ρε χρή­μα­τα.

«Η Ρένα δεν είχε κανέ­ναν στον κόσμο. Ήταν μόνη και έρη­μη. Για το λόγο αυτό, οι ένοι­κοι της πολυ­κα­τοι­κί­ας ειδο­ποί­η­σαν την αστυ­νο­μία και η σορός της μετα­φέρ­θη­κε στο νεκρο­το­μείο. Έκτο­τε έχου­με ξεκι­νή­σει έναν μαρα­θώ­νιο για να συγκε­ντρώ­σου­με χρή­μα­τα ώστε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η κηδεία της αξια­γά­πη­της φίλης μας», δήλω­σε ο ηθο­ποιός.

 

Πηγή www.news.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων