Φεστιβάλ ΚΝΕ: Το συγκινητικό «αντίο» στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα

Δεν ξέχασαν τον αγαπημένο καλλιτέχνη στο ετήσιο φεστιβάλ.

Η ΚΝΕ τίμη­σε και απο­χαι­ρέ­τι­σε στο 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, με ένα ξεχω­ρι­στό, συγκι­νη­τι­κό, βίντεο, τον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα, φίλο του Φεστι­βάλ που έφυ­γε πρό­ω­ρα από τη ζωή.

Το βίντεο που προ­βλή­θη­κε στην Κεντρι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ είχε στιγ­μές από εμφα­νί­σεις του Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα, ο οποί­ος πέθα­νε πριν από λίγες ημέ­ρες, σε προη­γού­με­να Φεστι­βάλ της ΚΝΕ-Οδη­γη­τή με τη γνώ­ρι­μη και αγα­πη­μέ­νη φωνή και την προ­τρο­πή «ένα μόνοι σας τώρα» από την εμφά­νι­σή του στο 39ο Φεστι­βάλ να δίνουν την αίσθη­ση ότι ήταν εκεί, «ρίχνο­ντας κόκ­κι­νο στη νύχτα…»

Λίγο νωρί­τε­ρα είχαν ολο­κλη­ρώ­σει την εμφά­νι­σή τους οι Γ. Ντα­λά­ρας και Μ. Πασχα­λί­δης, τρα­γου­δώ­ντας «Εκεί στο Νότο», διε­ρω­τώ­με­νοι «ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασ­σα σε ταξι­δεύ­ει τώρα»…

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων