- Διαφήμιση -

Λίγοι το ξέρουν: Πως λεγόταν η Αθήνα πριν ονομαστεί… Αθήνα;

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.

Είναι από τις παλαιό­τε­ρες πόλεις του κόσμου, με την κατα­γε­γραμ­μέ­νη ιστο­ρία της να φθά­νει ως το 3.200 π.Χ.

Το αρχι­κό όνο­μα της Αθή­νας ήταν Ακτή ή Ακτι­κή και το είχε πάρει από τον πρώ­το της βασι­λιά τον Ακταίο. Το δεύ­τε­ρο της όνο­μα ήταν Κεκρο­πία και οφει­λό­ταν στο βασι­λιά Κέκρο­πα ο οποί­ος δια­δέ­χθη­κε τον Ακταίο, καθώς παντρεύ­τη­κε την κόρη του. Επί βασι­λεί­ας του Κέκρο­πα πήρε το όνο­μα Αθή­να. Σύμ­φω­να με το μύθο, όλοι οι άνδρες της πόλης ψήφι­σαν υπέρ του Ποσει­δώ­να και όλες οι γυναί­κες υπέρ της Αθη­νάς. Οι γυναί­κες υπερ­τε­ρού­σαν κατά μία ψήφο.

 

Πηγή viralgossip.eu

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων