- Διαφήμιση -

Ακρόπολη: Έκτακτη αλλαγή του ωραρίου του αρχαιολογικού χώρου

Ποιες ώρες θα κλείσει λόγω της επίσκεψης Νετανιάχου στην Αθήνα

Τρο­πο­ποιεί­ται εκτά­κτως το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας της Ακρό­πο­λης, όπως ενη­με­ρώ­νει με ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού.

Ειδι­κό­τε­ρα, το κοι­νό πλη­ρο­φο­ρεί­ται ότι αύριο, Παρα­σκευή 3 Ιανουα­ρί­ου, στο πλαί­σιο της επί­σκε­ψης του πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ, Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, ο αρχαιο­λο­γι­κός χώρος Ακρό­πο­λης- Κλι­τύ­ων θα λει­τουρ­γή­σει από τις 08:00 έως τις 10:00 (τελευ­ταία είσο­δος 9:30) και θα επα­να­λει­τουρ­γή­σει από τις 13:00 έως τη λήξη του ωρα­ρί­ου στις 17:00 (τελευ­ταία είσο­δος 16:30).

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων