- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Επίθεση με μπογιές στο δημαρχείο Πεντέλης

Συνθήματα κατά του δήμου και υπέρ των μεταναστών

Μπο­γιές στο δημαρ­χείο Πεντέ­λης πέτα­ξαν άγνω­στοι τα ξημε­ρώ­μα­τα. Οι δρά­στες πέτα­ξαν και φέιγ βολάν με συν­θή­μα­τα κατά του δήμου και υπέρ των μετα­να­στών όπως ανέ­φε­ρε ο ΑΝΤ1.

Πρό­σφα­τα είχαν δημιουρ­γη­θεί αντι­δρά­σεις αλλά και πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με αφορ­μή την άρνη­ση της προ­έ­δρου της ΟΝΝΕΔ Πεντέ­λης να μετα­φερ­θούν μετα­νά­στες στο νοσο­κο­μείο Αμα­λία Φλέ­μινγκ, με απο­τέ­λε­σμα τελι­κά η πρό­ε­δρος της οργά­νω­σης να υπο­βά­λει την παραί­τη­σή της.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων