Θρίλερ στου Παπάγου: Η 26χρονη προσπάθησε να διαφύγει κατεβαίνοντας από την υδρορροή, γλίστρησε στο κενό και σκοτώθηκε

Θρίλερ με την υπόθεση θανάτου της 26χρονης, η οποία έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στου Παπάγου.

Οπως ανα­φέ­ρει το «menoumexolargo», οι μέχρι στιγ­μής πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­φέ­ρουν πως στο δια­μέ­ρι­σμα του τρί­του ορό­φου από όπου και έπε­σε η 26χρονη, βρέ­θη­καν ίχνη παρα­βί­α­σης.

Η ιδιο­κτή­τρια της τριώ­ρο­φης οικο­δο­μής κάλε­σε τις αρχές όταν άκου­σε θόρυ­βο από τον τρί­το όρο­φο, ο οποί­ος δεν ήταν νοι­κια­σμέ­νος.

Η αστυ­νο­μία έσπευ­σε στο σημείο και όπως δια­πι­στώ­θη­κε ακού­γο­νταν θόρυ­βοι από τον όρο­φο. Πριν, όμως, δια­πι­στώ­σουν τι γίνε­ται άκου­σαν φωνές και βρή­καν την 26χρονη σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νη στον ακά­λυ­πτο.

Η 26χρονη φέρε­ται να προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει, κατε­βαί­νο­ντας από την υδρορ­ροή με απο­τέ­λε­σμα να πέσει στο κενό.

Ασθε­νο­φό­ρο έσπευ­σε στο σημείο προ­κει­μέ­νου να μετα­φέ­ρει την 26χρονη στο νοσο­κο­μείο, ωστό­σο, η νεα­ρή υπέ­κυ­ψε στα τραύ­μα­τά της.

Ερω­τή­μα­τα σχε­τι­κά με τον θάνα­το της 26χρονης παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα: Τι έκα­νε η 26χρονη στο κτί­ριο του Παπά­γου καθώς δεν είχε καμία σχέ­ση με αυτό ή τους ιδιο­κτή­τες του, αλλά και τι προη­γή­θη­κε και κατέ­λη­ξε στον ακά­λυ­πτο.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων