- Διαφήμιση -

Νέα Ιωνία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω εκτέλεσης εργασιών

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Συγκε­κρι­μέ­να θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξής κυκλο­φο­ρια­κές ρυθμίσεις:

  • Προ­σω­ρι­νή και τμη­μα­τι­κή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στο δεξιό άκρο του οδο­στρώ­μα­τος της Λ. Βεΐ­κου, στο ρεύ­μα κυκλο­φο­ρί­ας προς Ν. Ιωνία στο ύψος του κλά­δου εξό­δου προς την οδό Καπο­δι­στρί­ου. Κατά την ανω­τέ­ρω δια­κο­πή η κίνη­ση των οχη­μά­των θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται από το ενα­πο­μέ­νον πλά­τος του οδοστρώματος.….

 

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων