- Διαφήμιση -

Μαρούσι: Φωτιά σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας

Το απόγευμα της Πέμπτης

Πρό­κει­ται για κατά­στη­μα που που­λά­ει στρώ­μα­τα και η φωτιά ξέσπα­σε στο ισό­γειο. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την πυρο­σβε­στι­κή, δεν υπάρ­χουν ανα­φο­ρές για εγκλω­βι­σμέ­νους, ενώ η φωτιά φαί­νε­ται πως πηγαί­νει καλύτερα.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων