- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Ληστής ακολούθησε 11χρονο – Τον έσπρωξε και μπήκε στο σπίτι του

Μεγά­λη ανη­συ­χία έχει προ­κα­λέ­σει στον Πει­ραιά, περι­στα­τι­κό που συνέ­βη σε μαθη­τή του 22ου δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου της περιο­χής, την περα­σμέ­νη Τρίτη.

Όπως φαί­νε­ται στο βίντεο ντο­κου­μέ­ντο, ο 11χρονος μαθη­τής, καθώς επέ­στρε­φε το μεση­μέ­ρι από το σχο­λείο στο σπί­τι του, δεν είχε κατα­λά­βει ότι κάποιος τον ακο­λου­θεί. Τη στιγ­μή που το παι­δί άνοι­ξε την πόρ­τα, ο δρά­στης το έσπρω­ξε, μπή­κε μέσα, άρπα­ξε όσα χρή­μα­τα βρή­κε και εξαφανίστηκε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων