- Διαφήμιση -

Βία ανηλίκων: «Ραντεβού» στην Κηφισιά-«Μου έχωσαν μαχαιριές, φοβάσαι να πεις από πού είσαι και τι ομάδα είσαι»

Έξαρ­ση παρου­σιά­ζει το φαι­νό­με­νο της βίας μετα­ξύ ανη­λί­κων οι οποί­οι λύνουν με ραντε­βού τις δια­φο­ρές τους, με ξύλο, μαχαι­ριές και κλο­πές. Πολ­λά βρά­δια στην Κηφι­σιά είναι εφιαλ­τι­κά καθώς ανή­λι­κοι χτυ­πούν και μαχαι­ρώ­νουν συνο­μή­λι­κούς τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων