- Διαφήμιση -

Αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας: Υπερθέαμα στον ορίζοντα του Φλοίσβου

Εκα­το­ντά­δες πολί­τες που βρέ­θη­καν στον Φλοί­σβο στο Παλαιό Φάλη­ρο, παρα­κο­λού­θη­σαν εντυ­πω­σια­σμέ­νοι την αερο­πο­ρι­κή επί­δει­ξη της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για τον εορ­τα­σμό του Προ­στά­τη της, Αρχαγ­γέλ­λου Μιχαήλ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων