- Διαφήμιση -

Κηφισιά: Θηλυκή συμμορία απειλεί και ξυλοκοπεί ανήλικες

Ακό­μα και ανή­λι­κη θηλυ­κή συμ­μο­ρία έχει κατα­γρά­ψει το τελευ­ταίο διά­στη­μα το Αστυ­νο­μι­κό Δελ­τίο και μάλι­στα με απα­νω­τές επι­θέ­σεις σε επί­σης ανή­λι­κες στην Κηφι­σιά, με κίνητρο…την οριο­θέ­τη­ση και την κυριαρ­χία στην περιοχή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων