- Διαφήμιση -

Νέα δωρεάν διανομή μπλε κάδων ανακύκλωσης από τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνεχίζει την διεύρυνση της «συμμαχίας» με τους κατοίκους για την προώθηση της Ανακύκλωσης στην πόλη. Μετά τις πρώτες επιτυχημένες δράσεις, ο Δήμος διανέμει και πάλι ακόμα ένα πακέτο δωρεάν μπλε οικιακών κάδων ανακύκλωσης για να μπορέσουν οι πολίτες να μαζεύουν ευκολότερα τα ανακυκλώσιμα υλικά στο ίδιο τους το σπίτι.

Η νέα παρ­τί­δα κάδων θα δια­τε­θεί την Τετάρ­τη 20 Φεβρουα­ρί­ου στο Γρα­φείο Εξυ­πη­ρέ­τη­σης του Δημό­τη (υπό­γεια διά­βα­ση σταθ­μού ΗΣΑΠ) από τις 10.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι.

Η χρή­ση του κάδου είναι πολύ απλή, ανα­γρά­φε­ται άλλω­στε τόσο πάνω στον ίδιο τον κάδο, όσο και στο ενη­με­ρω­τι­κό φυλ­λά­διο που μοί­ρα­σε ο Δήμος σε όσους τον προ­μη­θεύ­τη­καν: ο πολί­της παρα­λαμ­βά­νει τον κάδο σε flat μορ­φή (φυσι­κά και ο ίδιος κατα­σκευα­σμέ­νος από ανα­κυ­κλώ­σι­μα υλι­κά), τον συναρ­μο­λο­γεί στο σπί­τι του με λίγες απλές κινή­σεις και μέσα σε ελά­χι­στα δευ­τε­ρό­λε­πτα και ο κάδος είναι έτοι­μος για χρήση.

Στον μπλε κάδο οικια­κής ανα­κύ­κλω­σης πετά­με: χαρ­τί, γυα­λί, αλου­μί­νιο, πλα­στι­κό, σίδε­ρο λευ­κο­σί­δε­ρο, συσκευα­σί­ες από χαρ­τό­νι. Δεν ανα­κυ­κλώ­νο­νται: χαρ­τί κου­ζί­νας, χαρ­τί υγεί­ας, μικρά κομ­μα­τά­κια χαρ­τί, αφρο­λέξ, φελι­ζόλ, καλα­μά­κια. Προ­σο­χή, δεν πετά­με τον ίδιο τον κάδο!

 

Πηγή dytikesmaties.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων