- Διαφήμιση -

Εξαρθρώθηκε συμμορία που ρήμαζε σπίτια και καταστήματα σε Ηράκλειο και Ν. Ιωνία

Εξαρ­θρώ­θη­κε από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Νέας Ιωνί­ας σε συνερ­γα­σία με το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Ηρα­κλεί­ου, συμ­μο­ρία τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν ληστεί­ες σε βάρος ανη­λί­κων και δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές από οικί­ες και κατα­στή­μα­τα στις περιο­χές της Νέας Ιωνί­ας και του Ηρακλείου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων