- Διαφήμιση -

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο Αττικής

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροβεστική

Επτά οχή­μα­τα με 20 πυρο­σβέ­στες οι οποί­οι βοή­θη­σαν τους ενοί­κους του κτη­ρί­ου στο οποίο εκδη­λώ­θη­κε η φωτιά. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε το ΟΡΕΝ στο δια­μέ­ρι­σμα βρί­σκε­ται ένα άτο­μο με κινη­τι­κά προ­βλή­μα­τα με το οποίο έχουν επα­φή οι πυρο­σβέ­στες προ­κει­μέ­νου να μην χάσει την ψυχραι­μία του.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων