- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ένοπλη ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένων στο Νέο Ηράκλειο — Πήραν χρήματα και κοσμήματα

Νέο Ηρά­κλειο: Τρεις δρά­στες εισέ­βα­λαν σε μονο­κα­τοι­κία — Απεί­λη­σαν τους ιδιο­κτή­τες και άρπα­ξαν χρή­μα­τα, κοσμή­μα­τα και τιμαλφή

Ένο­πλη ληστεία από τρεις άγνω­στους δρά­στες σημειώ­θη­κε αργά το βρά­δυ της Τετάρ­της (03.05) σε μονο­κα­τοι­κία, στην περιο­χή του Νέου Ηρακλείου.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, στις 23:10, οι κακο­ποιοί, αφού παρα­βί­α­σαν την κεντρι­κή πόρ­τα του σπι­τιού, το οποίο βρί­σκε­ται επί της οδού Αγί­ας Λαύρας..

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων