- Διαφήμιση -

Συντετριμμένη η μητέρα του 4χρονου στο Χαλάνδρι που βρήκε τραγικό θάνατο από τον πατέρα του

Σε βαρύ κλίμα το τελευταίο αντίο

Σε βαρύ κλί­μα τελέ­σθη­κε χθες η κηδεία του 27χρονου πατρο­κτό­νου στο κοι­μη­τή­ριο της Παλλήνης.

Το μικρό αγο­ρά­κι ήταν αβά­πτι­στο, με απο­τέ­λε­σμα να μην τελε­σθεί εξό­διος ακο­λου­θία και να γίνει αμέ­σως η ταφή, ενώ κατά τη διάρ­κεια της κηδεί­ας του 27χρονου παι­δο­κτό­νου και αυτό­χειρα, ήταν παρού­σα και συντε­τριμ­μέ­νη, η σύζυ­γός του και μητέ­ρα του παιδιού.

Η τρα­γι­κή μητέ­ρα δεν άντε­ξε και να λιπο­θύ­μη­σε με απο­τέ­λε­σμα να μπει μέσα στον χώρο του κοι­μη­τη­ρί­ου ένα αυτο­κί­νη­το για να την παραλάβει.

Ήταν εκεί­νη που πρώ­τη αντί­κρι­σε και τους δύο νεκρούς μέσα σε μια λίμνη αίμα­τος, στο μικρό ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα του Χαλαν­δρί­ου. Τους έψα­χνε από το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, όμως ο εν δια­στά­σει σύζυ­γός της δεν απα­ντού­σε στις επί­μο­νες κλή­σεις της.

Το πρωί της περα­σμέ­νης Κυρια­κής, μαζί με την αδελ­φή της πήγαν στο σπί­τι για να δουν αν είναι καλά. Χτύ­πη­σαν το κου­δού­νι, αλλά δεν απά­ντη­σε κανείς. Η 21χρονη μητέ­ρα πήγε στη σπι­το­νοι­κο­κυ­ρά και τη ρώτη­σε αν είχε δεύ­τε­ρο κλει­δί, εκεί­νη όμως της απά­ντη­σε αρνητικά.

Τότε έσπρω­ξε την μπαλ­κο­νό­πορ­τα και μπή­κε στο σπί­τι. Το θέα­μα που αντί­κρι­σε ήταν σοκα­ρι­στι­κό. Ο μικρός Βασί­λης κεί­το­νταν νεκρός πάνω στο κρε­βα­τά­κι του και δίπλα του ήταν το άψυ­χο σώμα του πατέ­ρα του.

«Το παι­δί δεν κατά­λα­βε τίπο­τα. Δεν έπρε­πε να μας παρα­τή­σεις», έγρα­φε το σημεί­ω­μα που άφη­σε ο 27χρονος και βρέ­θη­κε δίπλα του, ποτι­σμέ­νο με το αίμα και των δύο.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων