- Διαφήμιση -

Ληστείες σε Σαλαμίνα και Καπανδρίτι: Ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ληστές

Πρόσωπο με πρόσωπο με ληστές ήρθε μέσα στο σπίτι του στη Σαλαμίνα ένας ηλικιωμένος ο οποίος είδε ξαφνικά μπροστά του δυο άτομα να του ζητούν όσα χρήματα είχε στο σπίτι.

Οι κακο­ποιοί κρα­τού­σαν μαχαί­ρι και απει­λού­σαν τον ηλι­κιω­μέ­νο ότι θα τον σκο­τώ­σουν αν δεν τους απο­κα­λύ­ψει που έκρυ­βε χρήματα.

Εκεί­νος τους έλε­γε συνε­χώς ότι δεν έχει κάτι πολύ­τι­μο στο σπί­τι και οι δρά­στες, αφού έψα­ξαν όλους τους χώρους, πήραν λίγα ευρώ που εντό­πι­σαν και εξαφανίστηκαν.

Λίγες ώρες πριν, μία γυναί­κα στο Καπαν­δρί­τι είχε ζήσει και αυτή τον εφιάλ­τη μέσα στο ίδιο της το σπί­τι. Τέσ­σε­ρις κου­κου­λο­φό­ροι με όπλα στα χέρια εισέ­βα­λαν στο οίκη­μα και ακι­νη­το­ποί­η­σαν την 50χρονη.

Ένας από τους ληστές την απει­λού­σε με το όπλο και οι υπό­λοι­ποι άρχι­σαν να ερευ­νούν όλους τους χώρους. Τελι­κά αρπά­ξαν το χρη­μα­το­κι­βώ­τιο που περιεί­χε χρή­μα­τα και κοσμή­μα­τα και εξαφανίστηκαν.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων