- Διαφήμιση -

Οικογενειακή τραγωδία στο Χαλάνδρι: Πατέρας σκότωσε τον 4χρονο γιο του και αυτοκτόνησε

27χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Δίπλα του νεκρό το 4χρονο αγοράκι του. Γειτόνισσα άκουσε πυροβολισμό από καραμπίνα και ειδοποίησε την αστυνομία. Σκότωσε το παιδί και αυτοκτόνησε η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας.

Μια ακό­μα αδια­νό­η­τη οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία. Αυτή τη φορά σημειώ­θη­κε στο Χαλάν­δρι, όπου 27χρονος πατέ­ρας, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις της αστυ­νο­μί­ας, σκό­τω­σε τον μόλις 4 ετών γιο του και στη συνέ­χεια αυτοκτόνησε.

Όλα έγι­ναν περί­που το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής μέσα στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας στην οδό Τυμ­φρη­στού στο Χαλάνδρι.

Γει­τό­νισ­σα της οικο­γέ­νειας άκου­σε πυρο­βο­λι­σμό από καρα­μπί­να και αμέ­σως ειδο­ποί­η­σε την αστυνομία.

Όταν οι αστυ­νο­μι­κοί έφτα­σαν στο σπί­τι στο Χαλάν­δρι και μπή­καν στο δια­μέ­ρι­σμα, βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­ποι με την τρα­γω­δία, που θυμί­ζει πολύ εκεί­νη πριν από μερι­κές εβδο­μά­δες στο Νέο Κόσμο. Νεκρός με τραύ­μα από όπλο στο κεφά­λι ήταν ο 27χρονος πατέ­ρας. Και δίπλα του, νεκρό το 4χρονο αγο­ρά­κι του.

Η πρώ­τη εκτί­μη­ση της αστυ­νο­μί­ας είναι πως ο 27χρονος σκό­τω­σε το παι­δί και στη συνέ­χεια έστρε­ψε το όπλο στον εαυ­τό του και αυτοκτόνησε.

Εκεί­νο που ακό­μη παρα­μέ­νει άγνω­στο, είναι το τι οδή­γη­σε τον νεα­ρό πατέ­ρα στην από­φα­ση να σκο­τώ­σει το αγο­ρά­κι του και στη συνέ­χεια να αφαι­ρέ­σει τη ζωή του.

Η περιο­χή έχει απο­κλει­στεί από την αστυ­νο­μία και οι έρευ­νες για την οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία στο Χαλάν­δρι είναι σε πλή­ρη εξέλιξη.

 

Πηγή newsit.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων