- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι του 1ου Λυκείου Χαλανδρίου γεμάτο συμβολισμούς

Ο Michel Velt και η Roos Vink είναι δύο καλ­λι­τέ­χνες από το Groningen της βόρειας Ολλαν­δί­ας. Όταν έχουν άδεια από τη δου­λειά τους, ταξι­δεύ­ουν σε όλο τον κόσμο, κοι­μού­νται στο φορ­τη­γά­κι τους και αφή­νουν το απο­τύ­πω­μά τους με τοι­χο­γρα­φί­ες μεγά­λης κλί­μα­κας, αλλιώς graffiti. Η τελευ­ταία τους δημιουρ­γία κοσμεί πλέ­ον τους τοί­χους του 1ου γενι­κού λυκεί­ου Χαλαν­δρί­ου και ονο­μά­ζε­ται «το δέντρο της σοφίας»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων