- Διαφήμιση -

Σεισμός 2,5 Ρίχτερ με επίκεντρο στο Μαρούσι Αττικής

Η δόνηση ήταν ασθενής και το εστιακό της βάθος μεγάλο με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτή

Ασθε­νής σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 2,5 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε πριν από λίγη ώρα στην Αττική.

Σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το, το επί­κε­ντρο του σει­σμού εντο­πί­ζε­ται 10 χλμ. βορειο­α­να­το­λι­κά της Αθή­νας, ενώ το εστια­κό του βάθος εντο­ποί­ζε­ται στα 10 χλμ.

Σημειώ­νε­ται ότι τα δεδο­μέ­να για το σει­σμό που προ­έρ­χο­νται από το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών είναι λύσεις προ­ερ­χό­με­νες από το αυτό­μα­το υπο­λο­γι­στι­κό σύστη­μα, χωρίς τη συμ­με­το­χή σει­σμο­λό­γου. Ενη­με­ρώ­νο­νται συνε­χώς με την άφι­ξη νέων δεδομένων.

Εδώ μπο­ρεί­τε να δεί­τε όλους τους σημα­ντι­κούς σει­σμούς στον ελλη­νι­κό χώρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων