- Διαφήμιση -

Εκρηξη σε εγκαταστάσεις τένις στο Μαρούσι

Η ΕΛΑΣ ερευνά υπόθεση έκρηξης που έλαβε χώρα σε απροσδιόριστο χρονικό σημείο στο Μαρούσι.

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε, χωρίς να έχει προσ­διο­ρι­στεί χρο­νι­κά έως τώρα, σε εγκα­τα­στά­σεις τένις, στην οδό Σισμα­νο­γλεί­ου, στο Μαρούσι.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πηγές, υπάλ­λη­λος που πήγε το πρωί στις εγκα­τα­στά­σε­ων δια­πί­στω­σε ότι ήταν σπα­σμέ­νες οι τζα­μα­ρί­ες και είχαν προ­κλη­θεί ζημιές στον ευρύ­τε­ρο χώρο.

Ειδο­ποί­η­σε αμέ­σως την αστυ­νο­μία, ενώ στο χώρο έσπευ­σαν και άνδρες του Τμή­μα­τος Εξου­δε­τέ­ρω­σης Εκρη­κτι­κών Μηχα­νι­σμών, που εντό­πι­σαν έναν αυτο­σχέ­διο εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό. Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­να για το περιστατικό.

Πηγή news247.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων