- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας

Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα να γίνονται σμπαράλια

Η κυκλο­φο­ρία δια­κό­πη­κε για αρκε­τή ώρα μέχρι να απο­μα­κρυν­θούν τα οχή­μα­τα ενώ γυα­λιά δια­σκορ­πί­στη­καν σε όλο το διά­ζω­μα στη Λεω­φό­ρο Κηφισίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόρειος Τομέ­ας Αθη­νών σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων