- Διαφήμιση -

Φρικτός θάνατος 8χρονης στο Κερατσίνι

Σφήνωσε σε μεταλλική πόρτα εργοστασίου

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη το από­γευ­μα της 17ης Νοεμ­βρί­ου στις 17.30, με το παι­δά­κι που ξέφυ­γε της προ­σο­χής των οικεί­ων του και προ­σπά­θη­σε να μπει μέσα στις εγκα­τα­στά­σεις εργο­στα­σί­ου. Εκεί εγκλω­βί­στη­κε στην ηλε­κτρι­κή συρό­με­νη πόρ­τα, και ο θάνα­τος ήταν ακαριαίος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων