- Διαφήμιση -

Θερμαινόμενοι χώροι στον Πειραιά για τους άστεγους

Σε λειτουργία θερμαινόμενοι χώροι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών

Η κακο­και­ρία Διο­μή­δης που πλήτ­τει τη χώρα μας τα τελευ­ταία 24ωρα είναι σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, ενώ αισθη­τή είναι και η πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Πει­ραιά εξα­σφα­λί­ζει χώρους τους οποί­ους θα μπο­ρούν να επι­σκε­φτούν οι άστε­γοι συμπο­λί­τες μας προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τευ­τούν από το κρύο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων