- Διαφήμιση -

Θα πουλούσαν για φρέσκες πάνω από 100 κιλά κατεψυγμένες καραβίδες

Στην δέσμευση καραβίδων συνολικού βάρους 104 κιλών προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, στο πλαίσιο των έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιούν στην αγορά, εν όψει και της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά τον υγειο­νο­μι­κό κτη­νια­τρι­κό έλεγ­χο σε επι­χεί­ρη­ση επε­ξερ­γα­σί­ας κατε­ψυγ­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων του Πει­ραιά, οι ελεγ­κτές κτη­νί­α­τροι εντό­πι­σαν και δέσμευ­σαν 19 ιχθυο­κι­βώ­τια με καρα­βί­δες βάρους 104 κιλών, επει­δή το προ­ϊ­όν έφε­ρε ενδεί­ξεις ως νωπό από αλιευ­τι­κό σκά­φος και βρέ­θη­κε σε θάλα­μο κατά­ψυ­ξης σε κατε­ψυγ­μέ­νη μορ­φή κατά παρά­βα­ση της ισχύ­ου­σας κτη­νια­τρι­κής νομοθεσίας.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων