- Διαφήμιση -

Σοκ: Εισβολή με ρόπαλα και μαχαίρια σε αγώνα πόλο γυναικών στο Παπαστράτειο — Δύο τραυματίες

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εισβολής - Περίπου 30 άτομα με μαύρα ρούχα, κράνη και ρόπαλα εισέβαλαν στο γήπεδο και, αφού προκάλεσαν ζημιές, κατέβασαν πανό, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή του αγώνα - Στην αναμέτρηση δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη

Δύο άτο­μα τραυ­μα­τί­στη­καν σε άγρια επει­σό­δια που σημειώ­θη­καν στο Παπα­στρά­τειο κολυμ­βη­τη­ριο σε αγώ­να υδα­το­σφαί­ρι­σης γυναι­κών, μετα­ξύ του Ολυ­μπια­κού και της Γλυ­φα­δας για την Α1 Γυναι­κών στο πόλο.

Περί­που 30 άτο­μα με μαύ­ρα ρού­χα, κρά­νη, μαχαί­ρια και ρόπα­λα εισέ­βα­λαν στο γήπε­δο και, αφού προ­κά­λε­σαν ζημιές, κατέ­βα­σαν πανό, με απο­τέ­λε­σμα να υπάρ­ξει δια­κο­πή του αγώ­να. Στην ανα­μέ­τρη­ση δεν υπήρ­χε αστυ­νο­μι­κή δύναμη.

Δεί­τε βίντεο από τη στιγ­μή της εισβολής:

 

Δεί­τε τη φωτο­γρα­φία που ανέ­βα­σε ο Νίκος Δελη­γιάν­νης, βοη­θός προ­πο­νη­τή του Ολυμπιακού.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του gazzetta.gr, oι χού­λι­γκανς πήραν τη φωτο­γρα­φι­κή μηχα­νή φωτο­ρε­πόρ­τερ που βρι­σκό­ταν εκεί και του πέτα­ξαν το λάπτοπ στην πισί­να, προ­κει­μέ­νου να μην στεί­λει φωτο­γρα­φί­ες από τα επεισόδια.

 

Πηγή protothema.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων