- Διαφήμιση -

Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δεν εκτελούνται

Προ­βλή­μα­τα και αλλα­γές σε κάποια δρο­μο­λό­για σημειώ­νο­νται από το πρωί, λόγω των ισχυ­ρών ανέ­μων που πνέ­ουν σε πολ­λές θαλάσ­σιες περιο­χές και φθά­νουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Στις 05:00 αντί για τις 21:00 ανα­χώ­ρη­σαν από το λιμά­νι του Πει­ραιά τα πλοία για Κρή­τη, ενώ δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το πρω­ι­νό δρο­μο­λό­γιο του super jet 2 από Πει­ραιά για Τήνο, Μύκο­νο, Νάξο, Σαντορίνη.

Από το Λαύ­ριο δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τα δρο­μο­λό­για για Κέα και για Αϊ-Στρά­τη, Λαύ­ριο και Καβά­λα. Κλει­στό παρα­μέ­νει το Ρίο-Αντίρ­ριο όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδήσεων.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν καλό είναι πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία για τυχόν αλλα­γές η τρο­πο­ποι­ή­σεις δρομολογίων.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων