- Διαφήμιση -

Πέθανε γνωστός επιχειρηματίας του Πειραιά

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας του Πειραιά, Ντίνος Μαστρονικόλας

Έφυ­γε από τη ζωή ο γνω­στός επι­χει­ρη­μα­τί­ας του Πει­ραιά, Ντί­νος Μαστρο­νι­κό­λας. Ο Ντί­νος Μαστρο­νι­κό­λας , ήταν ο βενια­μίν της πολυ­με­λούς οικο­γέ­νειας Μαστρο­νι­κό­λα που μετοί­κη­σε στον Πει­ραιά από τον Αθα­νά­σιο Διάκο(Μουσουνίτσα) Φωκί­δας στις αρχές του 20ου αιώ­να ιδρύ­ο­ντας το γνω­στό γαλακτοπωλείο-ζαχαροπλαστείο.

Ο Ντί­νος Μαστρο­νι­κό­λας, όπως ανα­φέ­ρει το peiraiko-kyma, παρέ­μει­νε στην οικο­γε­νεια­κή επι­χεί­ρη­ση και τη γιγά­ντω­σε με κύρια επαγ­γελ­μα­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά την τιμιό­τη­τα, την εργα­τι­κό­τη­τα και την προ­σή­νεια , δημιουρ­γώ­ντας παράλ­λη­λα μια σπου­δαία οικο­γέ­νεια. Για όλους εμάς που μεγα­λώ­σα­με στον Πει­ραιά «ο κύριος Ντί­νος» απο­τέ­λε­σε ένα κομ­μά­τι της παρά­δο­σης της πόλης.

Η εξό­διος ακο­λου­θία θα ψαλεί την Παρα­σκευή στις 14.οο στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου Πειραιά.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων