- Διαφήμιση -

Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στον Βύρωνα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για την φωτιά στο διαμέρισμα του 7ου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο Βύρωνα στις 12:14 μετά τα μεσάνυχτα.

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε τα μεσά­νυ­χτα της Πέμ­πτης σε δια­μέ­ρι­σμα πολυ­κα­τοι­κί­ας στον Βύρωνα.

Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία ενη­με­ρώ­θη­κε για την φωτιά στο δια­μέ­ρι­σμα του 7ου ορό­φου πολυ­κα­τοι­κί­ας, επί της οδού Κολο­κο­τρώ­νη, στο Βύρω­να στις 12:14 μετά τα μεσάνυχτα.

Κατά τη διάρ­κεια της κατά­σβε­σης, απε­γκλω­βί­στη­κε μέσω του κλι­μα­κο­στα­σί­ου του κτι­ρί­ου ένας ηλι­κιω­μέ­νος άνδρας, ο οποί­ος μετα­φέρ­θη­κε από το ΕΚΑΒ στο νοσο­κο­μείο με ανα­πνευ­στι­κά προβλήματα.

Συνο­λι­κά επι­χεί­ρη­σαν 9 πυρο­σβέ­στες με 3 οχήματα.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων