- Διαφήμιση -

Περίπτερα στον Πειραιά άδειαζαν 16χρονος και 21χρονος

Είχαν διαπράξει δύο ληστείες σε περίπτερα στον Πειραιά ενώ την κατοχή τους βρέθηκε μία κουκούλα και ένα αεροβόλο πιστόλι

Στη σύλ­λη­ψη δύο νεα­ρών που φέρε­ται να διέ­πρατ­ταν ληστεί­ες σε περί­πτε­ρα στον Πει­ραιά, προ­χώ­ρη­σε η αστυνομία.

Πρό­κει­ται για ένα 16χρονο και έναν 21χρονο οι οποί­οι φέρο­νται ότι, με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους, προ­σέγ­γι­σαν περί­πτε­ρο στις 12/4 στον Πει­ραιά και απο­πει­ρά­θη­καν να ληστέ­ψουν τον αλλο­δα­πό υπάλληλο.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, σύμ­φω­να με την Ασφά­λεια, είχαν δια­πρά­ξει δύο ληστεί­ες σε περί­πτε­ρα στον Πει­ραιά ενώ την κατο­χή τους βρέ­θη­κε μία κου­κού­λα και ένα αερο­βό­λο πιστό­λι. Και οι δύο με την κατη­γο­ρία της ληστεί­ας κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση οδη­γή­θη­καν στην Εισαγ­γε­λία Πειραιά.

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων