- Διαφήμιση -

Οργή! Ασυνείδητοι έκλεψαν το ηλεκτρονικό αμαξίδιο παραπληγικού την ώρα που πήγε να κοινωνήσει

Το ηλεκτρονικό αμαξίδιο νεαρού παραπληγικού έκλεψαν άγνωστοι την ώρα που πήγε να κοινωνήσει. Το αμαξίδιο είχε αγορασθεί από κατοίκους του Περάματος οι οποίοι μάζευαν καπάκια.

Η μητέ­ρα του νεα­ρού μέσα από το κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του STAR απεύ­θυ­νε δρα­μα­τι­κή έκκλη­ση προ­κει­μέ­νου να επι­στρα­φεί το αμα­ξί­διο στον νεαρό.

«Πήραν τα πόδια του παι­διού μου. Σας παρα­κα­λώ φέρ­τε το πίσω δεν μπο­ρεί να περ­πα­τή­σει … Δεν μπο­ρεί να σηκω­θεί. Το είχε πάρει η ενο­ρία με έρα­νο που­λώ­ντας τα καπά­κια από τα μπου­κά­λια. Τα ποδα­ρά­κια του μας πήρα­νε… Σας παρα­κα­λώ».

«Υπάρ­χει Θεός … Από τον Θεό θα το βρουν, ένα ανά­πη­ρο παι­δί. Αυτό βρή­καν. Δε γίνε­ται είναι αδι­κία πώς θα περ­πα­τή­σει; Πού θα βρω τώρα να του πάρω και­νού­ριο;», λέει η θετή μητέ­ρα του νεα­ρού κυρία Ειρή­νη Καλαντώνη.

Όλα έγι­ναν μέσα σε λίγα λεπτά. Η γυναί­κα πήρε στην αγκα­λιά της τον νεα­ρό να τον κοι­νω­νή­σει. Άφη­σε το καρο­τσά­κι σε αυτό το σημείο που βλέ­πε­τε στον προ­αύ­λιο χώρο του Ι.Ν. Όταν γύρι­σε είχε γίνει καπνός…

«Ένα άτο­μο ήταν. Το είδα αλλά ήμουν μακριά. Θα τον βρω εγώ να είστε σίγου­ροι θα το φέρω το καρό­τσι πίσω, το υπό­σχο­μαι» λέει ο αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, Βασί­λης Κωνσταντινίδης.

Ένα ειδι­κό αμα­ξί­διο φτιαγ­μέ­νο για τον νεα­ρό που ορφα­νός από πολύ μικρός, αγω­νί­ζε­ται να στα­θεί στα πόδια του.

«3.000 ευρώ είχε το αμα­ξί­διο. Θα το που­λή­σουν για παλιο­σί­δε­ρα να πάρουν 50 και 100 ευρώ. Στο Σκι­στό θα το βρεί­τε την επό­με­νη Κυρια­κή να είστε σίγου­ροι και το παι­δί δεν θα μπο­ρεί να μετα­κι­νη­θεί. Ντρο­πή τους» λέει ο δήμαρ­χος Περά­μα­τος, Γιάν­νης Λαγουδάκος.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων