- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Πάνω από 17,5 κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν από τη Δίωξη Ναρκωτικών

Σε συντο­νι­σμέ­νη δρά­ση των ελλη­νι­κών και κυπρια­κών Αρχών καθώς και της Αστυ­νο­μί­ας Βρε­τα­νι­κών Βάσε­ων εντο­πί­στη­καν και κατα­σχέ­θη­καν περισ­σό­τε­ρα από 17,5 κιλά κοκα­ΐ­νης, προ­ερ­χό­με­να από το Εκουα­δόρ με προ­ο­ρι­σμό την Κύπρο, όπου και συνε­λή­φθη­σαν δύο άτο­μα που θα παρα­λάμ­βα­ναν την ποσότητα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων