- Διαφήμιση -

Ρέντη: Υπό έλεγχο φωτιά σε αποθήκη κηροποιίας

Υπο έλεγ­χο τέθη­κε η πυρ­κα­γιά, που εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα από άγνω­στη μέχρι στιγ­μή αιτία, σε απο­θη­κευ­τι­κό χώρο επί της οδού Στρα­τη­γού Μακρυ­γιάν­νη στον Αγ.Ιώαννη Ρέντη προ­κα­λώ­ντας σοβα­ρές υλι­κές ζημιές.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων