- Διαφήμιση -

Ζωγράφου: Συγκεντρώσεις φοιτητών έξω από Πανεπιστήμια — Διαμαρτυρίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία

Φοι­τη­τές έχουν απο­κλεί­σει την είσο­δο του πανε­πι­στη­μια­κού ιδρύ­μα­τος από την λεω­φό­ρο Ούλοφ Πάλ­με και από την πλευ­ρά του κοι­μη­τη­ρί­ου του Ζωγρά­φου, ενω παρό­μοια εικό­να επι­κρα­τεί και στην είσο­δο του Πολυ­τε­χνεί­ου, με την παρου­σία της ΕΛΑΣ να μην είναι ισχυρή.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Ζωγρά­φου σήμερα

φοι­τη­τι­κή ΕΠΙκοινωνία

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων