- Διαφήμιση -

Ρέντη: Εξετάζουν τα βίντεο καρέ – καρέ για να βρουν το άτομο που εκτόξευσε τη φωτοβολίδα

Οι Αρχές ανα­ζη­τούν κάθε στοι­χείο από τις κάμε­ρες ασφα­λεί­ας, προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σουν τον άνθρω­πο που εκτό­ξευ­σε τη ναυ­τι­κή φωτο­βο­λί­δα ενα­ντί­ον του 31χρονου αστυνομικού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων