Νίκαια: Τρομακτικό τροχαίο στην παλιά Κοκκινιά! [pics]

Ακόμα ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε χθες Κυριακή (01.12.2019) στον Πειραιά και πιο συγκεκριμένα στην παλιά Κοκκινιά.

Το εν λόγω σημείο στην Νίκαια έχει «βεβα­ρη­μέ­νο ιστο­ρι­κό» λόγω των πολ­λών ατυ­χη­μά­των που έχουν κατα­γρά­φει εκεί. Η σύγκρου­ση των δυο οχη­μά­των έγι­νε στη Λεω­φό­ρο Θηβών, στο ρεύ­μα προς Αιγά­λεω, λίγο μετά τη στρο­φή που ξεκι­νά από το ύψος της Αργυ­ρο­κά­στρου (και λίγο πριν το Ταχυ­δρο­μείο).

Οι συν­θή­κες του ατυ­χή­μα­τος παρα­μέ­νουν αδιευ­κρί­νι­στες ενώ οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως δεν υπήρ­ξε σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός.

Η Λεω­φό­ρος Θηβών έκλει­σε για αρκε­τή ώρα μέχρι να απο­μα­κρυν­θούν τα δυο οχή­μα­τα.

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων