- Διαφήμιση -

Μαφία Κορυδαλλού: Στο «μικροσκόπιο» οι επισκέψεις του δικηγόρου στον Αλβανό κακοποιό

Επτά επισκέψεις που έκανε ο 64χρονος δικηγόρος στον «εγκέφαλο» της «μαφίας των φυλακών» και τις οποίες ο πρώτος προσπάθησε να κρατήσει μυστικές, αποκάλυψε η έρευνα του ανακριτή τρομοκρατίας, που προσπαθεί να ξεμπλέξει το «κουβάρι» της εγκληματικής δράσης μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι ημε­ρο­μη­νί­ες και η συχνό­τη­τα με την οποία επι­σκε­πτό­ταν ο 64χρόνος δικη­γό­ρος τον Αλβα­νό κακο­ποιό στις φυλα­κές ήταν από τα βασι­κά σημεία έρευ­νας του δικα­στι­κού λει­τουρ­γού, καθώς η επι­κοι­νω­νία αυτή ανά­με­σα στους δυο άνδρες περιε­λά­βα­νε και ροή χρήματος.

Και προ­κα­λούν, πράγ­μα­τι, εντύ­πω­ση για­τί ενώ ο συγκε­κρι­μέ­νος κακο­ποιός απο­τε­λού­σε βασι­κό μάρ­τυ­ρα στην υπό­θε­ση του δικη­γό­ρου για τους πυρο­βο­λι­σμούς που δέχτη­κε το 2014 από πρω­το­πα­λί­κα­ρα του κακο­ποιού, η εμφά­νι­σή του ως βασι­κός μάρ­τυ­ρας γίνε­ται γνω­στή με καθυ­στέ­ρη­ση από την πλευ­ρά του δικηγόρου.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων