- Διαφήμιση -

Έκρυψαν 10 κιλά ηρωίνης σε πυροσβεστήρες στο Κερατσίνι

Δύο άντρες συνελήφθησαν

Στη σύλ­λη­ψη δύο αλλο­δα­πών για κατο­χή και δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Αττι­κής, προ­χώ­ρη­σαν αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττικής.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι δύο άνδρες ηλι­κί­ας ‑34- ετών συνε­λή­φθη­σαν, στο πλαί­σιο της αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας, βρα­δι­νές ώρες του Σαβ­βά­του στο Κερατσίνι.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων