- Διαφήμιση -

Διαρρήκτες πυροβόλησαν αστυνομικούς

Το πλήρωμα του περιπολικού είχε δεχθεί σήμα για διάρρηξη σε σπίτι στο Κερατσίνι.

Σκη­νές Φαρ Ουέστ στο Κερατσίνι…

Αστυ­νο­μι­κοί που εντό­πι­σαν υπό­πτους διάρ­ρη­ξης, δέχθη­καν πυρά από συνερ­γούς τους που παρα­μό­νευαν σε ΙΧ.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη γύρω στις 11 το βρά­δυ όταν το πλή­ρω­μα περι­πο­λι­κού δέχθη­κε σήμα για διάρ­ρη­ξη σε σπί­τι στο Κερα­τσί­νι. Φτά­νο­ντας στην περιο­χή είδαν δύο άτο­μα να απο­μα­κρύ­νο­νται, οπό­τε και άρχι­σαν να τα καταδιώκουν.

Όμως λίγο πριν τους συλ­λά­βουν οι αστυ­νο­μι­κοί δέχθη­καν πυρο­βο­λι­σμό από αυτο­κί­νη­το, στο οποίο προ­φα­νώς βρί­σκο­νταν συνερ­γοί των υπόπτων.

Οι αστυ­νο­μι­κοί απά­ντη­σαν στα πυρά, ωστό­σο το αυτο­κί­νη­το, στο οποίο επι­βι­βά­στη­καν και οι δύο ύπο­πτοι, εξα­φα­νί­στη­κε προς άγνω­στη κατεύθυνση.

 

Πηγή http://www.ant1news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων