- Διαφήμιση -

Ο Πειραιάς αλλάζει με 3 νέα ξενοδοχεία

Στην Σκυλίτση, στην Αριστείδου, στο Μικρολίμανο

Αλλά­ζει η εικό­να του Πει­ραιά με τρία νέα ξενο­δο­χεία που είναι σε εξέ­λι­ξη. Το 9 ορό­φων στην Σκυ­λί­τση, το 4στερο στην Αρι­στεί­δου και το ξενο­δο­χείο στο Μικρο­λί­μα­νο, στη Καστέλα. 

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ο Πει­ραιάς σήμε­ρα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων