Συμβόλαιο θανάτου στα Μανιάτικα Πειραιά -Εκτέλεσαν 52χρονο

Ενας 52χρονος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό, το βράδυ της Τρίτης, στα Μανιάτικα, στον Πειραιά.

Η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση έγι­νε στην είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας στην οδό Κατσα­ντώ­νη 80 στα Καμί­νια, ενώ ο δρά­στης ή οι δρά­στες πιθα­νόν να του είχαν στή­σει καρ­τέ­ρι.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την αστυ­νο­μία, οι δρά­στες μετά την επί­θε­ση φέρε­ται να επι­βι­βά­στη­καν σε ΙΧ αυτο­κί­νη­το το οποίο διέ­φυ­γε με μεγά­λη ταχύ­τη­τα.

Είχαν απο­πει­ρα­θεί να δολο­φο­νή­σουν τον 52χρονο και το 2010 στο Αιγά­λεω -Φωτο­γρα­φία: Intimenews

 

Λίγο αργό­τε­ρα ξέσπα­σε πυρ­κα­γιά σε ΙΧ αυτο­κί­νη­το, σε κοντι­νή από­στα­ση από το σημείο στο οποίο έπε­σε νεκρός από σφαί­ρες πυρο­βό­λου όπλου ο 52χρονος. Στο σημείο εκλή­θη η πυρο­σβε­στι­κή υπη­ρε­σία ενώ οι αρχές εξε­τά­ζουν αν το όχη­μα να είναι αυτό με το οποίο οι δρά­στες διέ­φυ­γαν από το σημείο της επί­θε­σης.

Συμ­βό­λαιο θανά­του χαρα­κτη­ρί­ζει η ΕΛΑΣ τον εκτέ­λε­ση 52χρονου στα Μανιά­τι­κα Πει­ραιά-Φωτο­γρα­φία: Intimenews

 

Πηγές ΕΛ.ΑΣ: Συμ­βό­λαιο θανά­του

Σύμ­φω­να με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., πρό­κει­ται για «συμ­βό­λαιο θανά­του». Μάλι­στα, είχαν επι­χει­ρή­σει να τον δολο­φο­νή­σουν ξανά το 2010 στο Αιγά­λεω, πυρο­βο­λώ­ντας στο κεφά­λι όταν πήγαι­νε το παι­δί του στο σχο­λείο.

Το θύμα έχει απα­σχο­λή­σει τις αρχές στο παρελ­θόν για εκβια­σμούς.

Φέρε­ται να ανή­κε στην ομά­δα άλλου «ανθρώ­που της νύχτας», τον οποίο είχαν επι­χει­ρή­σει να δολο­φο­νή­σουν άγνω­στοι στην ακτή Κον­δύ­λη, τον Αύγου­στο του 2018.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων